Working with Dissociation

07. Apr 2021 - 11. Apr 2021

hara working with dissociationWorking with Dissociation

Training for Therapists
with Anando Würzburger

Dissociation is an instinctive reponse of the nervousystem to protect us from experiencing emotions or physical sensations of energetic states, that are too much to bear. It disconnects our conciousness from an overwhelming experience especially, when it happens repeatedly like neglection in early childhood, abuse or physical violence.

Dissociation can become an automatic habit later on in life and thus hinder „grown up respones“ like setting boundaries or being in our natural strength. It can also occur in situations, that only slighly resemble and are much weaker than the overwhelming occurance in the past thus becoming part of the personality structure.

We will work with recognising various states of dissociation in the body. Often it shows itself through a bad connection to the body like being unable to sense what it needs or being ungrounded. It can show itself also as a diconnection from sensing certain feelings. We will support clients to reconnect to the body and parts of the psyche thus releasing energy that is still bound by the past events and opening to their full potential of responses.

Topics and Techniques

 • Releasing old trauma: Dissociation is often connected with the freezing response to trauma and binds still energy from past traumatic events.
 • Embodiment: We will use techniques of embodiment like integration through conscious gestures.
 • Grounding and centering: exercises can connect to inner strength and invite the selfregulation of the body.
 • Dealing with shame and guilt, that is often connected to the dissociation.
 • Psycho education will support the client to find little tricks and ways in their daily life how to deal with this automatised responses.
 • Integration of dissociation in the personality.
 • Teaching of dissociation in „healthy ways“: Last not least we will give them a positive approach to dissociation with techniques that support them help to intergrate the dissocated parts of the psyche and to live dissociation in a healthy way through finding the watcher, the place of awareness inside with out cutting themselves off.

The training will be held in English.

Werken met Dissociatie in Lichaam, Energie en Psyche

Korte training voor mensen die de basistraining Primal Somatic Traumahealing, of een soortgelijke training hebben gevolgd.

Dissociatie is een instinctieve reactie van het zenuwstelsel om ons te beschermen tegen het ervaren van emoties, fysieke sensaties en energetische gesteldheid, die te veel zijn om te verdragen. Het koppelt ons bewustzijn los van een overweldigende ervaring, vooral wanneer het herhaaldelijk is gebeurd, zoals verwaarlozing in vroege kinderjaren, misbruik of fysiek geweld.

Dissociatie kan later in het leven een automatisme worden en zo ‚volwassen responsen‘ belemmeren, zoals grenzen stellen of in onze natuurlijke kracht zijn. Het kan ook getriggerd worden in situaties die slechts een beetje lijken op en veel zwakker zijn dan de overweldigende ervaring uit het verleden. We zullen werken met het herkennen van verschillende vormen van dissociatie in het lichaam.

Vaak laat toont het zich door een slechte verbinding met het lichaam, waardoor je niet kunt voelen wat je nodig hebt, of een afgesloten zijn van het ervaren van gevoelens. We zullen cliënten ondersteunen bij het zich opnieuw verbinden met hun lichaam en delen van de psyche, waardoor energie vrijkomt die nog steeds vastgehouden wordt door de gebeurtenissen uit het verleden. Hierdoor kunnen cliënten zich weer openen voor hun volledige potentieel.

onderwerpen en technieken:

 • oude trauma’s loslaten: Dissociatie hangt vaak samen met de bevriezingsrespons op trauma en houdt nog steeds energie van traumatische gebeurtenissen uit het verleden vast.
 • belichaming: We zullen belichamingstechnieken zoals integratie gebruiken door middel van bewuste gebaren.
 • aarden en centreren: Oefeningen kunnen verbinding maken met innerlijke kracht en de zelfregulatie van het lichaam uitnodigen.
 • omgaan met schaamte en schuldgevoel, dat vaak verbonden is aan de dissociatie.
 • psycho-educatie zal de cliënt ondersteunen bij het vinden van kleine trucs en manieren om in hun dagelijks leven om te gaan met deze geautomatiseerde antwoorden.
 • integratie van dissociatie in de persoonlijkheid
 • leren over dissociatie op de ‚gezonde manier‘: een positieve benadering van dissociatie, met technieken die ondersteunen bij het integreren van de gedissocieerde delen van de psyche en technieken om dissociatie op een gezonde manier te leven door het vinden van de getuige, bewustzijn van binnen, zonder je van jezelf af te hoeven snijden.

Location:
Aumm (beroeps-)opleiding PRT Ort: Smalhoorn Centrum

Beginnt um 18:00 Uhr am ersten Tag bis 11.April 2021 um 16:00 Uhr
Starts at 6pm on first day until April 11th 4pm


Working with Dissociation

07. Apr 2021 - 11. Apr 2021

Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.

Diese Seite weiterempfehlen:

Mit deiner Anmeldung stimmst du den Konditionen unserer Datenschutzerklärung zu.